Nakladatelství KEY Publishing - Odborná literatura. - MONOGRAFIE Karel Kadlec, Miloš Kmínek, Pavel Kadlec a kolektiv Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes - Volume I Process Measurement

Kliknutím zvětšíte

Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes - Volume I Process Measurement

Karel Kadlec, Miloš Kmínek, Pavel Kadlec a kolektiv

Cena: 2870,00 Kč
2609,09 Kč bez DPH
 ks  

The book Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes (Volume I - Process Measurement and Volume II - Process Control) will provide readers with basic knowledge from a rapidly developing area of automatic process control and technological measurements. It is based on a philosophy that only parameters that are measured reliably and with sufficient accuracy can be controlled efficiently. Automatic control systems are becoming integral parts of industrial technological devices. Laboratory equipment and instrumentations with computer control are more frequently involved in everyday technological routine. Therefore, recent practice requires technologists with, at least, elementary understanding of these systems.
The monograph Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes is intended for everyone who is interested in gaining of professional knowledge in measurement and control of manufacturing processes in chemical, food, biotechnological, pharmaceutical and other technologies. The book represents a source of basic information for students, professionals and operating personnel in above mentioned areas.
Volume I - Process Measurement
Introduction to the Measurement and Control of Technological Processes; Basic terms, block and technological diagrams; Labelling of measurement and control circuits; Measuring Instruments and Data Acquisition; Measurement uncertainty. Measurement of temperature, pressure, level, flow, heat; Measurement of weight (industrial scales); Humidity and moisture measurement; Composition measurement (liquid and gas mixtures); Measurement of particle size.
Volume II - Process Control
Mathematical models based on the balance, solutions of mathematical model equations (simulation), examples; Basic concepts, controlled system, measuring element, actuator, continuous control, two-position control, digital control; Logic control (types and realisation); Control of industrial batch processes; Computer controlling and information systems, advanced control methods; Computer simulations of technological plants in chemical and food industries. Laboratory and Industrial Applications of Process Measurement and Control Practical demonstrations of process measurement and control of model and laboratory stations. Applications of measurement and control in food technology and biotechnology and in chemical and the other productions.
The colourfully illustrated book, format B5, paperback edition.
Books can be ordered on the publisher’s email sales@keypublishing.cz
or info@sts-science.co.uk. It will be delivered from Czech Republic.


You can obtain detailed information about the new monograph from editors karel.kadlec@vscht.cz, milos.kminek@volny.cz and pavel.kadlec@vscht.cz.

The price of each volume separately is 120 EUR incl. VAT (+shipping), the price of the set is 220 EUR incl. VAT (+shipping).

 

Kniha autorů K. Kadlec, M. Kmínek, P. Kadlec a kolektiv Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes (Volume I Process Measurement a Volume II Process Control) navazuje na úspěšné české vydání a je nyní předkládána široké odborné veřejnosti v anglické verzi. Publikace pokrývá témata oboru měření a regulace v technologických odvětvích chemického, potravinářského a zpracovatelského průmyslu.
Kniha poskytne čtenářům základní znalosti z oborů automatického řízení a technologického měření. Vychází se ze zásady, že řídit je možno jen ty veličiny, které lze spolehlivě a s dostatečnou přesností měřit. Současná praxe vyžaduje, aby technolog ve výrobě ovládal nejnutnější základy oboru automatického řízení, protože automatizační prostředky jsou dnes nedílnou součástí provozních technologických zařízení i laboratorních aparatur a stále ve větší míře se v praxi uplatňuje i řízení procesů počítačem.
Kniha Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes je určena všem zájemcům o odborné znalosti související s měřením a řízením procesů v chemickém, petrochemickém, potravinářském, biotechnologickém, farmaceutickém průmyslu a dalších výrobách a měla by sloužit jako zdroj základních informací pro odbornou veřejnost a pracovníky ve výše uvedených oborech.

Díl I. Provozní měření je rozdělen do dvou částí:
•    kapitoly 1-2 popisují základní pojmy a způsoby kreslení a označování měřicích a řídicích obvodů, obecné vlastnosti provozních měřicích přístrojů, včetně nejistot měření, dále měření a sběr dat pomocí počítače, internet věcí a Průmysl 4.0,
•    kapitoly 3-11 jsou věnovány principům a metodám měření technologických veličin a popisu přístrojového vybavení pro měření teploty, tlaku, hladiny, průtoku, množství tepla, hmotnosti (průmyslové vážení), vlhkosti, složení kapalných a plynných směsí a měření velikosti částic.

Díl II. Řízení technologických procesů má opět dvě části:
•    kapitoly 12-14 uvádějí postupy při vytváření matematických modelů regulovaných soustav a při simulaci jejich chování, kap. 15-20 popisují tématiku řízení výrobních procesů, logického řízení, řízení dávkových procesů, počítačových řídicích a informačních systémů, moderních metod řízení a počítačových simulací technologických provozů,
•    kapitoly 21-23 uvádějí praktické ukázky řízení modelových a laboratorních stanic a průmyslových aplikací řízení pokrývajících průřezově potravinářství, biotechnologie, chemické a ostatní výroby.


Cena každého dílu činí 120 euro vč. DPH, při objednávce I. i II. dílu vám nabízíme zvýhodněnou cenu 220 euro vč. DPH za komplet + náklady na poštovné. Uveďte prosím do vzkazu, že objednáváte oba díly.


  • Počet stran / number of pages: 610
  • Formát / book format: B5
  • Vazba V2 / paperback
  • Rok vydání / year of issue: 2019 (1. vydání / The first edition)

ISBN 978-80-7418-306-5
ISBN 978-80-7418-305-8 (soubor / set)

Novinky v nabídce

Není k dispozici

Cena: 0,00 Kč

Není k dispozici

Cena: 0,00 Kč

Zobrazit všechny novinky v nabídce...

Telefon: 777 262 490, e-mail: obchod@keypublishing.cz, více kontaktů...

© 2008 www.keypublishing.cz, webdesign a realizace COVER MEDIA, všechna práva vyhrazena. Tento e-shop je provozován na systému ACTUANA SHOP.