Nakladatelství KEY Publishing - Odborná literatura. - OSTATNÍ Karel Schelle Bibliografie učitelů Právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně do roku 1989

Kliknutím zvětšíte

Bibliografie učitelů Právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně do roku 1989

Karel Schelle

Cena: 315,00 Kč Běžně za 370,00 Kč
286,36 Kč bez DPH
 ks  

Předložená bibliografie obsahuje práce učitelů Právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, dnes Masarykovy univerzity, publikované do roku 1989, tedy z období socialismu. Podkladem pro její zpracování byly zejména roční soupisy publikační činnosti vytvářené každoročně knihovnou fakulty, které jsou uloženy ve fondu A5 archivu Masarykovy univerzity. Ovšem ne ze všech let se skutečně dochovaly.
Učitelé byli pro účely této bibliografie rozčleněni podle oborů, v nichž působili nejdelší dobu. Aby byl vytvořen co nejkomplexnější pohled na publikační činnost jednotlivých učitelů, tak u těch, kteří na fakultu přišli z jiných pracovišť, sem byly zařazeny i práce vydané před jejich příchodem na brněnskou fakultu. To samozřejmě neplatí u učitelů, kteří fakultou více méně tzv. prošli, tedy působili zde jen krátkodobě a poté odešli na jiné pracoviště. U těchto byly do bibliografie zařazeny jen práce, které vydali v době svého působení na fakultě.
Publikace byly rozděleny do pěti skupin.
Mezi knihy byly zařazeny jak monografie, tak učebnice.
Do kategorie skript byly zahrnuty veškeré učební pomůcky, které neměly knižní charakter.
Články a studie tvoří literární produkce publikovaná v domácích i zahraničních časopisech a sbornících, zejména konferenčních.
Samostatný soupis představují vědeckopopulární práce publikované v odborných, ale i populárně vědeckých časopisech, dále zprávy z vědeckého života publikované většinou v odborných časopisech a konečně významné články v denním tisku.
Poslední soupis tvoří recenze publikované v odborných časopisech.
Způsob citací vycházel zejména z tehdy vžitých citačních pravidel. Některé údaje ovšem chybí, zejména stránky v časopisech a sbornících, protože tento údaj jednotliví autoři při vytváření každoročního soupisu publikační činnosti neuvedli. I když tedy v některých případech není citace kompletní, přesto má svou vypovídající hodnotu a případný zájemce si tak může předmětný článek v ročníku daného časopisu snadno dohledat.

  • Počet stran: 272
  • Formát: B5
  • Vazba: V2
  • Rok vydání: 2019 (1. vydání)

ISBN 978-80-7418-321-8

Novinky v nabídce

Karel Kadlec, Miloš Kmínek, Pavel Kadlec a kolektiv Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes - Volume I Process Measurement

Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes - Volume I Process Measurement

Karel Kadlec, Miloš Kmínek, Pavel Kadlec a kolektiv

Cena: 2570,00 Kč
Běžně za 2570,00 Kč

Karel Schelle  Základy dějin ústavního práva

Základy dějin ústavního práva

Karel Schelle

Cena: 128,00 Kč
Běžně za 150,00 Kč

Zobrazit všechny novinky v nabídce...

Telefon: 777 262 490, e-mail: obchod@keypublishing.cz, více kontaktů...

© 2008 www.keypublishing.cz, webdesign a realizace COVER MEDIA, všechna práva vyhrazena. Tento e-shop je provozován na systému ACTUANA SHOP.